www.mabyt.cz

ÜZLETI FELTÉTELEK

Az eladó és az internetes portál üzemeltetője:

MABYT HU Kft.
Törökbálint DEPO
2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
Adószám: 25459078-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-178829
A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97194/2016.
Felelős vezető: Petovsky Olivér
Telefonos elérhetősége: +36 1 445 38 51
E-mail elérhetősége: info@mabyt.hu
Internetes címe: www.mabyt.hu

 

I. cikk
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Üzleti feltételek részletesen meghatározzák és pontosítják az eladó és a vevő (a továbbiakban „ügyfél”-ként is szerepel) jogait és kötelezettségeit a Mabyt.hu weblapon hozzáférhető https://www.mabyt.hu webáruházon (a továbbiakban csak „webáruház“) keresztül létrejött szerződéses jogviszonyok keretében. A vevő a megrendelés elküldése előtt ismerheti meg a jelen Üzleti feltételeket, ezekre jó előre hívják fel a figyelmét.

 2. Az Üzleti feltételek és a Panaszkezelési szabályzat elfogadása

  Az Üzleti feltételek és a Panaszkezelési szabályzat (itt olvasható) rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerte a jelen Üzleti feltételeknek, valamint az eladó Panaszkezelési szabályzatának a megrendelés elküldésekor érvényes és hatályos szövegét, és hogy ezt fenntartás nélkül elfogadja.

 3. Ügyfél

  A webáruház ügyfele a vevő. Hatályos jogi szabályozásra való tekintettel megkülönböztetjük azt a vevőt, aki egyben fogyasztó (a továbbiakban „fogyasztó vevő”-ként is szerepel), vagyis aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem az üzleti vagy vállalkozói tevékenysége keretében jár el, valamint azt a vevőt, aki nem minősül fogyasztónak (a továbbiakban „vállalkozó vevő”-ként is szerepel), vagyis aki vállalkozási célból vásárolja az árut. Amennyiben a vevő az azonosítószámát tünteti fel megrendelésében, tudomásul veszi, hogy a jelen Üzleti feltételekben a vállalkozó vevőre vonatkozóan rögzített szabályok hatálya alá esik.

 

II. cikk
MEGRENDELÉS ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. Adásvételi szerződés megkötése

  A webáruházban kínált áruk csak online vásárolhatók meg. A webáruházban kínált áruknak az eladótól való megvásárlását a vevő a webáruházban hozzáférhető elektronikus megrendelés – megrendelő űrlap – segítségével valósíthatja meg. Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak az minősül, hogy az eladó elhelyezte a kínált árut a webáruház lapjain található kosárba. Adásvételi szerződés a megrendelésnek a vevő általi elküldésével és az eladó általi elfogadásával jön létre. Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelést úgy fogadja el, hogy a vevő részére – az áru rendelésekor megadott e-mail címére – a megrendelést elfogadását visszaigazoló üzenetet küldi. Minden a webáruházon keresztül leadott és visszaigazolt árurendelés mind a vevőre nézve, mind az eladóra nézve kötelező érvényű.

 2. A vevő által leadott elektronikus megrendelés érvényességének a feltétele a megrendelő űrlapban előírt adatok és tartalmi kellékek kitöltése, ideértve a vevő e-mail címét is, melyre az eladó a megrendelés elfogadását visszaigazoló üzenetet küldi a vevőnek, ezzel vállal kötelezettséget az adásvétel teljesítésére. A vevő adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó figyelmeztetéseket követően tud érvényes, végleges elektronikus megrendelő űrlapot kitölteni.

 3. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásának elfogadása a vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, akkor a vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy a szerződéses kötelezettség alól, eladót pedig semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.

 4. A megrendelés és annak visszaigazolása, akkor tekinthető az eladóhoz, illetve a vevőhöz megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik. A jelen pontban szabályozottaktól a felek külön írásbeli kölcsönös megegyezés esetén eltérhetnek.

  A vevő által a megrendelő űrlapban feltüntetett személyes adatok kizárólag a megrendelt áru kézbesítése és az ügyféllel folytatott kommunikáció céljaira kerülnek felhasználásra.

 5. Az árura vonatkozó tulajdonjog

  Az árura vonatkozó tulajdonjog csak az áru vételárának teljes megfizetésével és az áru átvételével száll át a vevőre. Az áru átvételével a kárveszély is átszáll a vevőre. Olyan kár, amely a kárveszélynek a vevőre való átszállása után keletkezett az áruban, nem befolyásolja a vevő vételár-fizetési kötelezettségét, kivéve, ha a kárt az eladó okozta saját kötelezettségének elmulasztásával.

 6. Az árunak a webáruházban közzétett fényképei

  A vevő kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a kínált termékekre vonatkozó képi információk csak szemléltető jellegűek, eltérhetnek a valóságtól. A színárnyalatok nem feltétlenül egyeznek meg teljesen a webáruházban bemutatott képekkel.

 7. Szállítási hely

  Szállítási hely a vevő által a megrendelő űrlapban feltüntetett cím.

 8. A vevő hozzájárulása távközlési eszközök igénybevételéhez

  A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközök kerülnek igénybevételre. A távközlési eszközök igénybevételével kapcsolatban a vevőnél keletkezett költségeket (az internethez való csatlakozás költségét, telefonbeszélgetések költségeit) maga a vevő viseli.

 9. Az eladó joga a megrendelés megszüntetésére

  Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megszüntesse a megrendelést vagy valamelyik részét, ha az árut már nem gyártják, illetve nem szállítják, vagy ha jelentősen megváltozott az ára. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen helyzet bekövetkezése esetén haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további intézkedések egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a vevő már megfizette az áru vételárának egy részét vagy egész összegét, az eladó visszautalja a befizetett összeget a vevő bankszámlájára, adásvételi szerződés megkötésére ilyen esetben pedig nem kerül sor.

 

III. cikk
FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Fizetés módját a vevő a megrendelés leadásakor választja a megrendelő űrlapban. Az áru vételárát és az adásvételi szerződés szerinti áruszállítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladó részére:

  1. készpénzben az áru átvételekor,
  2. banki átutalással az eladó 10918001-00000083-42250002 számú bankszámlájára. Az utalás közlemény mezőjébe a vevő a megrendelés számát köteles feltüntetni. Ezen fizetési mód igénybevétele esetén a vételárat úgy kell átutalni, hogy az árunak a vevő részére történő leszállítása előtt írják jóvá az eladó bankszámláján.

 2. Előlegek

  Az eladó nem igényel előleget az árura, sem más hasonló, az áru leszállítása előtt teljesítendő fizetést.

 3. Árak

  A webáruházban feltüntetett árak véglegesek, azaz magukban foglalnak minden olyan adót és díjat, amit a fogyasztónak fizetnie kell az áru megszerzése érdekében. A vételárral együtt a vevő az áru leszállításával kapcsolatos költségeket (postaköltséget, fuvardíjat) is köteles az eladó részére megtéríteni, melyek összegét a jelen Üzleti feltételek IV. cikkének 4. bekezdése tartalmazza, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Kifejezett eltérő megfogalmazás hiányában a továbbiakban a vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek is értendők, amelyek a felsoroltakon kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről) az eladó a megrendelés visszaigazolásában is tájékoztatja a vevőt. Ha e költségeken túl egyéb is felmerülhet de nem lehet ésszerűen előre kiszámítani azt, akkor már most tájékoztatjuk a vevőt, hogy további költségek merülhetnek fel.

 

IV. cikk
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. A legtöbb árut lapraszerelt állapotban szállítjuk. Egyes lapraszerelt állapotban szállított áruk esetében külön rendelhető az összeszerelés. A vevő nem jogosult az áru összeszerelésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megtérítésére.

 2. Szállítási idő

  Szokásos szállítási idő minden konkrét árunál a terméklapon szerepel. A várható szállítási idő a megrendelés eladó általi visszaigazolásával kezdődik. A feltüntetett "várható szállítás" egy feltételezett kézbesítési időpontot jelöl, amely a gyártási és a szállítási folyamattól függően változhat. Az esetleges késedelmekért az eladó csak kirívó esetekben vállal felelősséget.
  Ha az eladó és a vevő a teljesítés idejében a visszaigazolásban, vagy a terméklapon nem állapodtak meg, akkor a megrendelés eladó általi visszaigazolásától számított 30 napon belül köteles az eladó teljesíteni az adásvételt.

 3. Szállítási hely

  Az árut az eladó által kiválasztott fuvarozó kézbesíti a vevőnek a megjelölt szállítási helyre, egyes árutípusok postázhatók. A kiszállítási alapdíj az épület első bejárati ajtajáig érvényes. Ha a vevő további szállítást szeretne igénybe venni a fuvarozótól, akkor külön emeletre szállítási díjat köteles fizetni, amelynek mértéke az egyes terméklapokon feltüntetett összeg lehet. (Tehát, ha a vevő lakása egy tömbház földszintjén helyezkedik el, és a szállítást a lakáson belülre kéri, akkor a "földszint - 1. emelet" emeletre szállítási díjat köteles megfizetni.) A fuvarozó házon belüli emeletre szállítást, illetve szobába szállítást csak abban az esetben vállal, ha azt a helyszíni szemlét követően illetve előzetes egyeztetés alapján elvállalja. 

  Behajtási engedély köteles címekre történő szállítás esetén az ingatlan tulajdonosának kell megkérni az engedélyt a szállítási időpontot megelőzően.

 4. Az áru leszállításával kapcsolatos költségek

  A fuvardíjszabás itt található. A feltüntetett fuvardíjak magukban foglalnak minden adót és díjat.

 5. Ismételt kézbesítés

  Abban az esetben, ha a vevő érdekkörében bekövetkezett okból az árut ismételten vagy a megrendelésben feltüntetettektől eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles megtéríteni az ismételt kézbesítéssel, illetőleg a kézbesítés más módjával kapcsolatos költségeket.

 6. Áru megnevezése

  Előfordulhat, hogy az áru más megnevezéssel kerül leszállításra, mint amilyen néven a webáruházban szerepel (pl. a gyártónál bekövetkezett névváltozás miatt), azzal, hogy az áru minősége, leírása, tulajdonságai és külső megjelenése megfelel a webáruházban közzétett kínálatnak, különbség csak az áru megnevezésében van.

 7. A küldemény állapotának az áru átadás-átvételekor, a fuvarozóval együtt végzett ellenőrzése

  Azonnal az áru leszállításakor a vevő – a fuvarozóval együtt – köteles a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni a küldemény állapotát, főleg a csomagok darabszámát és a dobozok épségét. A vevőnek joga van megtagadni olyan küldemény átvételét, amely nincs összhangban az adásvételi szerződéssel, mivel pl. hiányos vagy sérült. Amennyiben a vevő átveszi az ilyen sérült küldeményt a fuvarozótól, szükséges a szállítólevélben leírni a sérülést, és legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton, a reklamacio@mabyt.hu e-mail címen értesíteni róla az eladót. Ha a vevő ezt nem teszi meg, azt kockáztatja, hogy a később érvényesített reklamációját az eladó nem ismeri el.

 8. A vevő kötelessége a leszállított áru összeszerelés előtti ellenőrzésére

  Az áru átvétele után a vevő köteles ellenőrizni a leszállított árut, főleg annak megfelelő színű és anyagú kivitelezését, valamint azt, hogy nem hiányzik-e a szerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek valamelyike. Hiba észlelése esetén a vevő köteles legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton, a reklamacio@mabyt.hu e-mail címen értesíteni róla az eladót. Az ellenőrzést az áru összeszerelését megelőzően kell elvégezni. Ellenkező esetben károsodhat az áru, és ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó a keletkezett kár megtérítését követelheti a vevőtől. A vevő főleg az áru eredeti állapotba való visszaállításával kapcsolatos költségeket, valamint az áruban keletkezett kárt köteles megtéríteni. Ezen költségek, illetve kár megtérítése akként történik, hogy a szerződéstől való elállás esetében az eladó által visszafizetendő vételár megfelelő módon csökken ezen költségek, illetve kár összegével.

 

V. cikk
A FOGYASZTÓ VEVŐ ELÁLLÁSI JOGA

 1. Abban az esetben, ha a szerződéskötésre távközlési eszközök segítségével került sor, a fogyasztó vevőnek joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni a megkötött szerződéstől. Ha az áru több, nem egyszerre leszállított részből áll, a 14 napos határidő az utolsó szállítmány átvételének napján kezdődik. A fogyasztó vevő azt a kivételes szolgáltatást veheti igénybe, melynek keretében az áru átvételétől számított 15―45 napon belül állhat el a szerződéstől, és melynek feltételeit a jelen Üzleti feltételek VI. cikke szabályozza.

 2. Tekintettel arra, hogy a szerződéstől való elállás esetében a szerződés a kezdetétől fogva szűnik meg, az eladó a vevőnek, valamint a vevő az eladónak az összes elfogadott teljesítést szolgáltatja vissza, illetve téríti meg.

  Az elállás/felmondás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

 3. A szerződéstől való elállás űrlapja

  Ha a fogyasztó vevő a jelen cikk 1. bekezdése alapján eláll az adásvételi szerződéstől, erről a szerződéstől való elállás űrlapja (itt férhető hozzá) segítségével értesíti az eladót elektronikus úton az info@mabyt.hu e-mail címen vagy írásban az eladó MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címen található telephelyén.

  Elálláskor a fogyasztó vevő köteles megadni a megrendelés számát, a vásárlás időpontját és a pénz visszautalására szolgáló bankszámlaszámot. Olyan küldeményeket, melyekből nem válik nyilvánvalóvá a küldésük indoka, azaz nem egyértelmű az elállási nyilatkozat, akkor az eladó azt nem tudja joghatás kiváltására alkalmas jognyilatkozatnak tekinteni és a küldeményt visszaküldi a feladónak.

 4. Az áru visszaküldése

  A fogyasztó vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi szerződéstől való, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti elállás esetén haladéktalanul az elállás után, legkésőbb azonban az elállástól számított 14 napon belül visszahozza vagy visszaküldi az árut a MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre, ahol az eladó haladéktalanul megvizsgálja a visszáru állapotát. A visszahozatal, vagy visszaküldés közvetlen költsége (beleértve fuvarozási, postaköltséget is) a fogyasztó vevőt terheli. Az áru vételárának a jelen cikk 5. bekezdése szerinti visszafizetésével az eladó a visszáru átvételét jogosult megvárni. A vételár teljes összegének a visszafizetéséhez szükség van arra, hogy az eladónak visszaküldött áru ép állapotú, sérülésmentes és komplett legyen (beleértve a tartozékait és minden rendelkezésre bocsátott dokumentumot). Abban az esetben, ha az áru hiányos, sérült vagy láthatóan elhasznált állapotban kerül vissza az eladóhoz, az eladó a keletkezett kár megtérítését követelheti a fogyasztó vevőtől. A fogyasztó vevő főleg az áru eredeti állapotba való visszaállításával kapcsolatos költségeket, valamint az áruban keletkezett olyan kárt köteles megtéríteni, mely az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen költségek, illetve kár megtérítése akként történik, hogy a szerződéstől való elállás esetében az eladó által visszafizetendő vételár megfelelő módon csökken ezen költségek, illetve kár összegével.

 5. Pénz visszafizetése

  Az adásvételi szerződéstől való, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti elállás esetén az eladó – legkésőbb a fogyasztó vevő elállási szándékának jelzése napjától számított 14 napon belül – köteles visszafizetni a fogyasztó vevő részére a befizetett pénzösszegeket, beleértve az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegű szállítási költségeket. Az áru vételárának a visszafizetésével az eladó mindaddig jogosult várni, amíg a visszárut meg nem kapja a vevőtől. A felek eltérő megállapodása hiányában a befizetett összegek visszatérítésére ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, amit a fogyasztó vevő vett igénybe az eredeti tranzakció lebonyolításakor.

 6. A visszáru kézbesítésével kapcsolatos költségek

  Az adásvételi szerződéstől való, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti elállás esetén a visszárunak az eladó részére történő kézbesítésével kapcsolatos költségeket a fogyasztó vevő viseli, mégpedig abban az esetben is, ha az áru – jellegénél fogva – nem küldhető vissza szokásos postai úton.

 7. Jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók vállalkozó vevőre vonatkozóan.

 

VI. cikk
A FOGYASZTÓ VEVŐNEK NYÚJTOTT KIVÉTELES SZOLGÁLTATÁS: SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS AZ ÁRU ÁTVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 15-45 NAPON BELÜL

 1. A kivételes szolgáltatás igénybevételének feltételei

  A fogyasztó vevő az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogosult az áru átvételétől számított 15-45 napon belül, indokolás nélkül visszaadni az árut az eladó részére:

  • az árun nem találhatók a használat nyomai, azaz főleg a fogyasztó vevő nem kezdte el az áru összeszerelését,
  • az áruval együtt az eladó által leszállított tartozékok komplettek,
  • az áru csomagolóanyagokkal rendelkezik, amelyek csak a szokásos kicsomagolás nyomait viselik magukon.

 2. A szerződéstől való elállás űrlapja – a kivételes szolgáltatás igénybevétele esetén

  Amennyiben a fogyasztó vevő eleget tesz a jelen cikk 1. bekezdésében felsorolt feltételeknek, a szerződéstől úgy állhat el, hogy ezen döntéséről a szerződéstől való elállás űrlapja (itt férhető hozzá) segítségével értesíti az eladót elektronikus úton az info@mabyt.hu e-mail címen vagy írásban az eladó MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címen található telephelyén. Az áru visszaadásakor a fogyasztó vevő köteles nyilatkozni, hogy az áru átvételétől számított 15―45 napon belüli elállást lehetővé tevő kivételes szolgáltatást veszi igénybe, továbbá megadni a megrendelés számát, a vásárlás időpontját és a pénz visszautalására szolgáló bankszámlaszámot, valamint bemutatni az áru vásárlását igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát. Olyan küldeményeket, melyekből nem válik nyilvánvalóvá a küldésük indoka, az eladó visszaküld a feladónak.

 3. Az áru visszaküldése

  A fogyasztó vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéstől való, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti elállás estén haladéktalanul az elállás után, legkésőbb azonban az elállástól számított 14 napon belül visszahozza vagy visszaküldi az árut a MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre, ahol az eladó haladéktalanul megvizsgálja a visszáru állapotát.

 4. Pénz visszafizetése

  A szerződéstől való, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti elállás esetén az eladó – legkésőbb a fogyasztó vevő elállási szándékáról a jelen cikk 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelő értesítés napjától számított 30 napon belül – köteles visszafizetni a fogyasztó vevő részére az áru teljes árát, áfával együtt, de a fogyasztó vevőnek történt leszállítással kapcsolatos költségek összege nélkül, valamint a fogyasztó vevőnél az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek összege nélkül. A felek eltérő megállapodása hiányában az eladó visszautalja a befizetett összeget a fogyasztó vevő bankszámlájára. Az összeg visszautalásával az eladó mindaddig jogosult várni, amíg meg nem kapja a visszárut.

 5. Jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók vállalkozó vevőre vonatkozóan.

 

VII. cikk
AZ ELADÓ ELÁLLÁSI JOGA

 1. Az eladó akkor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha annak teljesítése lehetetlenné válik, és ha az eladó nem állapodik meg a vevővel új teljesítésben. Abban az esetben, ha az áru megrendelése óta jelentősen változott az érintett külföldi pénznem árfolyama, vagy a beszállító jelentősen módosította a szállított termékek árát vagy választékát, az eladónak joga van – a vevővel történt egyeztetés alapján – módosítani a megrendelést vagy egyoldalúan és azonnali hatállyal elállni a megrendeléstől. Ugyanezt a jogot az eladó arra az esetre is fenntartja, ha a gyártó már nem szállítja a megrendelt terméket, vagy a termék újabb változatát hozza forgalomba, illetve ha jelentős módon megváltoztatja a termék árát.

 2. Az eladó abban az esetben is jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru nem szerezhető be, ha jelentősen megváltozott az áru vételára, vagy ha a feltüntetett ára nyilvánvalóan hibás (azaz nyilvánvalóan eltér az adott típusú vagy fajtájú termék szokásos árától). Az ár nyilvánvalóan hibás feltüntetésének például az tekintendő, ha az első négy számjegy helyett tévesen csak három szerepel, vagy ha más nyilvánvaló íráshibák fordulnak elő. Ilyen helyzet bekövetkezése esetén az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további intézkedések egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a vevő már megfizette az áru vételárának egy részét vagy egész összegét, az eladó a lehető legrövidebb határidőn belül visszautalja a befizetett összeget a vevő bankszámlájára, illetve címére.

 

VIII. cikk
HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

 1. A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a szerződő feleket megillető jogokra és kötelezettségekre, valamint az áru reklamációja esetén alkalmazott eljárásra az eladó Panaszkezelési szabályzata (itt olvasható) és a vonatkozó általános kötelező érvényű előírások az irányadók.

 2. Az eladó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából vagy szakszerűtlen összeszereléséből adódó hibákért.

 3. Az áru átadás-átvételkori minősége

  Az eladó a vevővel szemben felelősséget vállal azért, hogy átadás-átvételkor a termék hibátlan. Az eladó főleg azért vállal felelősséget a vevővel szemben, hogy abban a pillanatban, amikor a vevő átvette a terméket,

  • a termék azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, az ilyen megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amilyeneket a vevő elvárt az áru jellegére való tekintettel és az eladó, illetve a gyártó által közzétett reklám alapján,

  • a termék arra a célra alkalmas, amit az eladó a termék rendeltetéseként mutat be, vagy amire az adott jellegű terméket általában használják,

  • a termék a minőségében és kivitelezésében megfelel a szerződés szerinti mintapéldánynak vagy mintadarabnak, feltéve, hogy a felek a minőséget, illetve a kivitelezést egy szerződés szerinti mintapéldány vagy mintadarab alapján határozták meg,

  • a termék megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, valamint eleget tesz a jogszabályokban előírtaknak.

 

IX. cikk
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. Minden személyes adat tárolása Magyarország hatályos törvényeivel.

 2. Az ügyfelek vásárlásaira és viselkedésére vonatkozó adatok kizárólag a szerver üzemeltetőjének törvényes céljaira kerülnek felhasználásra.

 3. Az eladó az ügyfelek hozzájárulásával az ő személyes adataikat – nevüket, címüket, telefonszámukat és e-mail elérhetőségüket – gyűjti. Ezek az adatok főleg az ügyfelek jövőbeni rendeléseinek a megkönnyítését szolgálják.

 4. A vevő a jelen Üzleti feltételek elfogadásával hozzájárul a fenti személyes adatoknak a létrejövő adásvételi szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos célokra való feldolgozásához és az eladó marketing céljaira (különösen üzleti közlemények küldése, telemarketing, SMS) történő felhasználásához, mégpedig mindaddig, amíg a vevő elektronikus úton a info@mabyt.hu címre vagy írásban MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre küldött írásos nyilatkozatában ki nem fejezi, hogy nem ért egyet ilyen adatfeldolgozással.

 5. A személyes adatok tárolásához és feldolgozásához, illetve az üzleti közlemények küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor visszavonhatja, mégpedig elektronikus úton az info@mabyt.hu címre küldött, telefonon tett, vagy írásban a MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre küldött írásos nyilatkozattal.

 6. Az eladó kijelenti, hogy a vevő által a megrendelő űrlapban megadott minden személyes adat bizalmasnak minősül, és kizárólag a vevővel kötött szerződés teljesítése, valamint az eladó marketing akciói megvalósítása érdekében kerül felhasználásra, az eladó semmilyen módon nem teszi közzé, nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére stb., kivéve a megrendelt árut érintő fuvarozással, illetve pénzforgalommal kapcsolatos helyzeteket (a név és a szállítási cím közlése a fuvarozóval a küldemény zökkenőmentes kézbesítése érdekében).

 7. Az eladó kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy ne sérüljenek az adatok jogosultjának a jogai, különösen az emberi méltóság megőrzéséhez való joga, valamint arra, hogy ügyelni fog az adatok jogosultjainak a magánéletébe való jogosulatlan beavatkozás elleni védelemre.

 8. Minden adat biztosítva van visszaélés ellen, és a társaság olyan szerverein kerül tárolásra 5 évig, amelyeket egyidejűleg más személy vagy szervezet nem használ. Az ügyfél kívánságára az üzemeltető törli a megrendelésben megadott adatokat, és csak a könyvvitelhez szükséges adatokat őrzi meg.

 9. A vevőnek joga van a jelen feltételekben meghatározott módon hozzáférni saját személyes adataihoz és javíttatni azokat, joga van magyarázatot, illetve jogszerűtlen állapot megszüntetését kérni, és megilletik a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb törvényes jogok is.

 10. Az eladó által tárolt és feldolgozott adatainak módosítását az ügyfél elektronikus úton az info@mabyt.hu e-mail címre küldött, telefonon közölt, vagy írásban a MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre küldött kérésben igényelheti.

 11. A szerződéseket – megkötésük után – az üzemeltető elektronikus formában tárolja, hozzájuk csak az áruház üzemeltetője fér hozzá.

 12. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97194/2016.

 

X. cikk
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Üzleti feltételek hatályos szövege az elektronikus megrendelésnek a vevő általi elküldése napján az eladó weblapján közzétett szöveg. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő fenntartás nélkül elfogadja az Üzleti feltételek és a Panaszkezelési szabályzat minden rendelkezését, valamint a megrendelt árunak a webáruház katalógusában feltüntetett érvényes árát, a leszállítással kapcsolatos költségekkel együtt, kivéve, ha a felek az adott esetben ettől eltérően állapodtak meg.

 2. A jelen feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötése nyomán a vevő és az eladó között létrejövő minden szerződéses jogviszonyra Magyarország jogrendje az irányadó. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 3. Jelen feltételek csak magyar nyelven készültek. Adásvételi szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre.

 4. Jelen Üzleti feltételek az eladó és a vevő között létrejött minden adásvételi szerződésre vonatkoznak. A szerződő felek írásban más feltételekben állapodhatnak meg. Ilyen esetben a szerződő felek megállapodása a jelen Üzleti feltételek felett áll.

 5. Vevői panaszok ügyintézését az eladó a reklamacio@mabyt.hu e-mail címen keresztül bonyolítja le. A vevői panasz elintézéséről szóló értesítést az eladó a vevő e-mail címére küldi. Az eladó és a vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, amennyiben megegyezéssel 30 naptári napon belül, nem tudják rendezni, akkor arra az esetre kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság (Budapest) kizárólagos illetékességét.

 6. A vállalkozói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését az illetékes kormányhivatal látja el a hatáskörén belül. A személyes adatok területén az Adatvédelmi Hivatal gyakorol felügyeletet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

 

 

Üzleti feltételek régebbi verziója:

+36 1 445 38 51   Mai napon elérhető 8:00 és 16:30 között
info@mabyt.hu